Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi ślusarskie

Podatnik pyta, jaką stawkę podatku VAT powinien naliczać dla usług ślusarskich wykonywanych na terenie Niemiec na zlecenie firmy polskiej. Usługi te polegają na naprawie urządzeń przeznaczonych do transportu materiałów sypkich.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowanie usług związane jest więc ściśle z miejscem ich świadczenia. Podatnik wskazuje, iż świadczy na terenie Niemiec usługi ślusarskie na rzeczach ruchomych - urządzeniach przeznaczonych do transportu materiałów sypkich. Dla usług wykonywanych ...

Pytanie dotyczy określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług poza terytorium kraju w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnika.

Dnia 5 stycznia 2005r. Pan "X" złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie określenia miejsca opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla wykonywanych z powierzonego materiału usług poza terytorium kraju, tj. w siedzibie kontrahenta w Szwecji. Z treści wniosku wynika, że przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie usług ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w przypadku usług ślusarskich związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków w związku z Pana pismem z dnia 20.12.2004 r., skierowanym do Ministerstwa Finansów, udziela poniższej informacji na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja Podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r.: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlega, mi ...

Czy jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy też jest to forma samozatrudnienia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ...

1. Czy Wnioskodawca w ramach planowanej zdefiniowanej jak wyżej działalności gospodarczej będzie mógł świadczyć usługi na indywidualne zlecenie różnych podmiotów w zakresie wytwarzania metalowych elementów do maszyn produkcyjnych stanowiących ich park maszynowy? 2. Czy w ww. kontekście może rozliczać w ramach karty podatkowej wytwarzanie z własnego materiału na indywidualne zlecenie innych firm elementów maszyn produkcyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 27 ms