Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zstępny

Zapytanie o opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych (nabywanych przez Spółkę w celu ich umorzenia) przekazanych w drodze darowizny dla swoich siostrzenic w zamian za opiekę, a następnie sprzedanych Spółce przez siostrzenice.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 4.08.2004 r. zawierające zapytanie o opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży akcji pracowniczych (nabywanych przez Spółkę w celu ich umorzenia) przekazanych w drodze darowizny dla sw ...

Czy w związku z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn strony umowy zwolnione są od obowiązku sporządzania deklaracji czy zgłaszania jakichkolwiek innych dokumentów w przypadku przekazania w formie darowizny zakładu produkcyjno-hahdlowego na rzecz swoich dzieci?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym w stanie faktycznym sprawy na wniosek z dnia 14 września 2005r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego) złożony przez Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego ...

Czy w przypadku przekazania zstępnym w drodze darowizny zakładu wytwórczo-handlowo-usługowego powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr ...

Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów.... po stronie kosztów uzyskania przychodów ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu, działając na podstawie art. 217, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowośc ...

Czy podatnik zapłaci podatek od spadków i darowizn w związku z przekazaniem zakładu budowlanego zstępnemu ?

Na podstawie przepisów art. 14 a, art. 216 § 1 i art. 217 § 1 i § 2 ustawyz dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), oraz art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej i ...

Czy jeden ze współmałżonków może przekazać dziecku odpłatnie w drodze umowy kupna-sprzedaży swój udział we współwłasności lokalu mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 26.01.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 14.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakr ...

Czy nabycie przez zstępnego w drodze zachowku udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może podlegać zwolnieniu - z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn - z tytułu nabycia przez zstępnego zakładu usługowego lub jego części?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez pełnomocnika - doradcę podatkowego - przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2006 r., który wpłynął do tut. urzędu w dniu 10.04.2006 r., o ...

Czy przy przekazaniu córkom udziałów w spółce z o.o. w formie darowizny, umowa darowizny powinna określić wartość nominalną udziałów, czy też ich wartość rzeczywistą?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 41, poz. 399, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zapytania ...

czy darowizna udzialow w spolce zoo przekazana od ojca na rzecz corki bedzie zwolniona od podatku od darowizny na podstawie art.4a ustawy o podatku od spadkow i darowizn

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a, art. 216 § 1, art 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 16 marca 2007 r. uzupełnionym w dniu 27 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacj ...

Czy przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, czy też jest z tego podatku zwolnione?

DECYZJA Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Podatnik jest właścicielem gospodarstwa ogrodniczego.W związku z przejściem na rentę strukturalną w roku 2009 planuje przekazać nieodpłatnie całe gospodarstwo na rzecz zięcia, który będzie nadal prowadził działalność ogrodniczą. Zdaniem Strony umowa darowizny przedmiotowego gospodarstwa jest zwolniona od podatku od spadków i darowi ...

Generowanie strony w 106 ms