Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Agencja Rezerw Materiałowych

- dotyczy określenia stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od 1 maja 2004 roku na usługi magazynowania rezerw państwowych.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 06.07.2004 roku (data wpływu 07.07.2004 roku), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), w przedmiocie określenia stawki podatku od towarów i usług, obowiązującej od 1 maja 2004 roku na ...

Czy otrzymana przez podatnika dotacja z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę winna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Agencji z dnia 06.12.2006r. (data wpływu 06.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem nr BK-073-113/07 z dnia 29.01.2007r. (data wpływu ...

Czy wydatki poniesione z otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wydatkowania, rotacji lub utylizacji poczynionych przez Agencję.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.12.2006r. (data wpływu 06.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem nr BK-073-113/07 z dnia 29.01.2007r. (data wpływu d ...

Generowanie strony w 15 ms