Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przwoźnik zagraniczny

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

1) Czy w przypadku, gdy Spółka nie posiada certyfikatu rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się w ramach modelu pierwszego (gdzie Spółka pełni rolę agenta), Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przekazaniem takiemu przewoźnikowi środków pieniężnych otrzymanych od nabywców biletów (pasażerów) z tytułu zakupu biletów przez tych pasażerów? (Pytanie nie dotyczy prowizji otrzymanej przez Spółkę od przewoźnika.) Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się według modelu pierwszego lub według modelu drugiego, Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z krajem, w którym znajduje się siedziba (miejsce faktycznego zarządu) tego przewoźnika zawiera postanowienia, w świetle których zyski takiego przewoźnika mogą być opodatkowane tylko w kraju siedziby tego przewoźnika? Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się według modelu pierwszego lub według modelu drugiego, Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z krajem, w którym znajduje się siedziba (miejsce faktycznego zarządu) tego przewoźnika zawiera postanowienia, w świetle których zyski takiego przewoźnika mogą być opodatkowane tylko w kraju siedziby tego przewoźnika? Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się według modelu pierwszego lub według modelu drugiego, Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z krajem, w którym znajduje się siedziba (miejsce faktycznego zarządu) tego przewoźnika zawiera postanowienia, w świetle których zyski takiego przewoźnika mogą być opodatkowane tylko w kraju siedziby tego przewoźnika? Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się według modelu pierwszego lub według modelu drugiego, Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z krajem, w którym znajduje się siedziba (miejsce faktycznego zarządu) tego przewoźnika zawiera postanowienia, w świetle których zyski takiego przewoźnika mogą być opodatkowane tylko w kraju siedziby tego przewoźnika? Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku, gdy Spółka posiada certyfikat rezydencji przewoźnika nieposiadającego siedziby w Polsce, a sprzedaż biletów lotniczych odbywa się według modelu pierwszego lub według modelu drugiego, Spółka powinna zostać uznana w świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za płatnika i powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy założeniu, że stosowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta przez Polskę z krajem, w którym znajduje się siedziba (miejsce faktycznego zarządu) tego przewoźnika zawiera postanowienia, w świetle których zyski takiego przewoźnika mogą być opodatkowane tylko w kraju siedziby tego przewoźnika? Pytanie odnosi się do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z następującymi krajami: Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Stawka podatku dla świadczonych usług kompleksowej obsługi lądowania statku powietrznego, usług kompleksowej obsługi pasażera, usług kompleksowej obsługi statku powietrznego oraz usług o podobnym charakterze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 12 ms