Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadectwo założycielskie

dotyczy kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki akcyjnej i sposobu ich opodatkowania

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2004 r.) w sprawie kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki ...

Istota interpretacji (teza): Czy wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz pracownika dofinansowanie (refundacja) do wypoczynku dziecka na obozie młodzieżowym, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

świadczenie usług przy zakładaniu spółki akcyjnej, w związku z którym podatnikowi przyznane zostały świadczenia założycielskie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,.w przypadku świadczenia usług przy zakładaniu spółki akcyjnej w zamian za świadectwa założycielskie, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi wartość rynkowa, ustalona zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Czy w związku z wykonaniem usług założycielskich i otrzymaniem z tego tytułu świadectw założycielskich po stronie podatnika powstaje przychód, i w którym momencie? Czy i w którym momencie koszty usług założycielskich wykonanych przez podatnika, w związku z którymi otrzymał świadectwa założycielskie mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów tego podmiotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 29 ms