Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: abolicja

W sprawie zastosowania stawki w podatku od towarów i usług w przypadku wykonania ulic dojazdowych do obiektów mieszkalnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.07.2004r w sprawie zastosowania stawki w podatku od towarów i usług w przypadku wykonania ulic dojazdowych do obiektów mieszkalnych uprzejmie informuje, iż: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dn ...

Możliwość zwrotu VAT Wnioskodawcy jako osobie fizycznej korzystajacej wcześniej z ulgi budowlanej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi na wynajem w świetle ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych i gospodarczych do Wielkiej Brytanii (od 2004 r.) Wnioskodawca nadal podlega obowiązkowi złożenia rozliczenia podatkowego w Polsce za lata 2004 – 2006?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Obowiązek podatkowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Obowiązek podatkowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Obowiązek złożenia wniosków PIT-AZ, AZ-O i zeznań podatkowych za lata 2004-2007 w Polsce w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny oraz art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust 1, 1a oraz 2a, Wnioskodawca wraz z żoną są rezydentami podatkowymi Wielkiej Brytanii od 2005 roku i tym samym nie obejmuje ich abolicja, jak również podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu? Czy w związku z zaistniałą sytuacją oraz Kodeksem Cywilnym, rozdział II art.25, a także umową o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska - Wielka Brytania, centrum ich interesów życiowych mieści i mieściło się od 2005 roku w Wielkiej Brytanii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

obowiązek podatkowego za lata 2006-2008 i za lata następne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca podlega abolicji podatkowej i czy miał obowiązek poinformować urząd skarbowy o dochodach, jeżeli Jego „ośrodek interesów życiowych” był w Anglii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 99 ms