Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks postępowania administracyjnego

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie opodatkowania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z ...

Czy przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanego odszkodowania, kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku, czy otrzymanie przychodu z tytułu wyżej opisanego odszkodowania obliguje mnie do złożenia zeznania podatkowego (pytanie zostało zadane na wypadek, gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie była negatywna) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11.05.2006r., uzupełnionego w dniach: 17.07.2006r. i 01.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 8 ms