Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka pracownicza

Czy nowemu podmiotowi jakim jest powstała spółka pracownicza, która przejmie przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania zostanie nadany nowy numer NIP? Czy w przypadku konieczności wymiany kas fiskalnych, bedzie przysługiwała nowemu podmiotowi gospodarczemu ulga z tytułu zakupu kas fiskalnych?

Naczelnik Urzędu skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 22.07.2004 r., związane ze stosowaniem przepisów podatkowych dotyczących sukcesji numeru identyfikacji podatkowej – w związku z planowaną prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego X – ...

Generowanie strony w 4 ms