Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc medyczna

Czy w zaistniałej sytuacji podatnik może w roku 2004 skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej?

Stan faktyczny: Od 1999 r. Podatnik prowadzi działalność gospodarcza w zakresie świadczenia wyjazdowej pomocy medycznej (usługi wykonywane na rzecz ZOZ, osób fizycznych i innych lekarzy prowadzących indywidualną praktykę). W czerwcu 2000 r. Podatnik „zawiesił” działalność gospodarczą, jednak zawód lekarza wykonywał nadal będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w szpitalu. Od 01 październik ...

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu chorych na dializy i udzielania pierwszej pomocy dializowanym pacjentom. Stacja Dializ jest częścią szpitala miejskiego. Czy przedmiotowe czynności są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew:uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27.10.2006r. (data wpływu 27.10.2006r.), uzupełnione pismem z dnia 04.01.2007r., w przypadku klasyfikacji świadczonych przez Podatnika usług do grupowania statystycznego ex 85. Ze ...

1. Czy wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dotacje za usługi doradcze i koszt uzyskania promesy kredytowej Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie działalności wdacie ich poniesienia?2. Czy otrzymana dotacja będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Usługi szkolenia w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz czynności przeciwpożarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 128 ms