Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wskaźniki przeliczeniowe

W jaki sposób ma być obliczony współczynnik (wskaźnik procentowy) do odliczeń częściowych realizowanego projektu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 27.09.2004 r. (data wpływu 29.09.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 20.10.2004 r. (data wpływu 21.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza c ...

Czy korekta części odsetkowej raty leasingowej winna być dokonywana na zakończenie każdego roku obowiązywania umowy, czy też może zostać dokonana po zakończeniu okresu leasingu?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wn ...

Czy prawidłowo został ustalony wskaźnik proporcji, czy ma prawo odliczać podatek naliczony wg wskaźnika prognozowanego 85%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24.02.2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pi ...

Generowanie strony w 11 ms