Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akademik

Czy można stosować stawkę 7 % VAT na usługę remontową wykonywaną w akademikach studenckich?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.10.2004 r.) zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następujaco: Przedmioto ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od uniwersytetu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 21.05.2004 r., znak: US.PPM/443-29IK-C/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dopłat uzyskiwanych od ...

Czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku wykonanie instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: wykonania instalacji antywłamaniowych w domach studenc ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku naprawa i remont instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: naprawy, remontu instalacji antywłamaniowych w domac ...

Czy w związku ze zmianą przepisów od miesiąca lutego 2005 roku bieżąca konserwacja instalacji antywłamaniowych w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego sklasyfikowanych w PKOB 1130 objęte jest podatkiem VAT w wysokości 7%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana X, zamieszkałego w , z dnia 06 kwietnia 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: zastosowania stawki 7 % VAT do świadczonych usług: bieżącej konserwacji instalacji a ...

Spółka prowadzi roboty budowlane na 7 piętrze budynku .................. Wyższej Szkoły ........... .W budynku od parteru do 3 piętra znajdują się pomieszczenia biurowe i sale wykładowe . Od 4 do 7 piętra akademik dla studentów . Spółka wyraża pogląd, iż przedstawiona wyżej sytuacja kwalifikuje wykonane usługi do stawki 7 % VAT wg PKOB 1130 ( Budynki zbiorowego zamieszkania w tym domy mieszkalne dla studentów .

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla czynności konserwacji systemów alarmowych w domach opieki społecznej i w domach studenckich.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (data wpływu do US 06.02.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16.02.2007 r. (data wpływu do US 16.02.007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od to ...

Stawka podatku VAT przy robotach budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do domu studenckiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

Zwolnienie i stawka dla usług zakwaterowania przez Uniwersytet w domach studenckich studentów, studentów z programu ERASMUS oraz osób z zewnątrz.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 33 ms