Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekaz pocztowy

Czy w przypadku dostawy wysyłkowej, za którą płatność jest realizowana za pośrednictwem banku, udzielającego klientowi otrzymującemu przesyłkę kredytu, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w momencie otrzymania zapłaty, czy też na zasadach ogólnych?

Podatnik przedstawia stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność polegającą na sprzedaży wysyłkowej odzieży i innych artykułów takich jak tekstylia, sprzęt AGD oraz meble. Wszystkie paczki wychodzące z magazynu do klienta wysyłane są za zaliczeniem pocztowym i zapłata za towar następuje w momencie przekazania towaru klientowi przez listonosza bądź kuriera. Spółka planuje rozpocząć sp ...

Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych otrzymany w jednym miesiącu przelew tytułem opłaty na poczet usługi finansowej pośrednictwa finansowego (pobranie i doręczenie przekazu), która zostanie wykonana w następnym okresie sprawozdawczym stanowi przychód podatkowy w momencie wykonania usługi.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan praw ...

Opodatkowanie pożyczki od małżonka.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

obowiązek wystawienia faktur VAT z tytułu przekazów na rzecz klientów instytucjonalnych;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 77 ms