Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: loterie

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia w postaci prowizji ze sprzedaży losów loterii.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Sposób opodatkowania bezpłatnych zaproszeń na spektakle dla osób nie związanych stosunkiem pracy ani umową cywilnoprawną z jednostką.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2004 r. nr KS-073/12/2004, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania bezpłatnych zaproszeń na spektakle dla osób nie związa ...

Czy usługi w zakresie sprzedaży losów loterii pieniężnych są wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. W lipcu 2004r. podatnik podpisał umowę, na podstawie której będzie sprzedawał losy loterii pieniężnych oraz wypłacał wygrane - zgodnie z regulaminem loterii. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o ...


Wysokość opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych

DECYZJA Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, dotyczącym udzielenia informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy prowizja uzyskana od Totalizatora Sportowego za świadczone usługi zawierania umów sprzedaży zakładów oraz losów loterii pieniężnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 27.06.2005 (data wpływu 29.06.2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy czynności polegające na pośredniczeniu w sprzedaży losów, mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności prowadzi sprzedaż losów loterii pieniężnych, które są organizowane przez podmioty zewnętrzne. W ramach umowy dystrybucyjn ...

Czy kwota prowizji uzyskana z tytułu świadczenia usługi agencyjnej sprzedaży zakładów i losów loterii pieniężnej prowadzonej na rzecz Totalizatora Sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko podatnika – przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2005 r., który wpłynął w dniu 08.07.2005 r. uzupełnione pismem z dnia 26.07.2005 r. – data wpływu 29.07.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sp ...

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży losów i zakładów Totalizatora Sportowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2005 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie zastosowania stawki podatku VAT za usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów PKD ...

•Czy świadczenie usług pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego popdlega zwolnieniu podmiotowemu z podatku od towarów i usług, w przypadku czynnego podatnika. •Jaka jest wysokość stawki podatku od towarów i usług od uzyskanej prowizji z tyt. sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko ...

Generowanie strony w 20 ms