Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drewno kominkowe

Podatnik pyta czy wysokość stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż drewna kominkowego wynosi 7%, gdy drewno zużywane do produkcji zostało nabyte z 22% stawką podatku VAT?

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych, opakowań drewnianych, handlu drewnem i materiałami budowlanymi. Podatnik dokonuje sprzedaży drewna kominkowego – opałowego. Z załączonej do zapytania informacji Urzędu Statystycznego wynika, iż drewno opałowe w postaci polan okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach, mieści się w ...

Strona zwraca się z zapytaniem o wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży drewna kominkowego (opałowego).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 29.06.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 30.06.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

Jaką stawkę podatku VAT podatnik powinien zastosować w przypadku sprzedaży drewna kominkowego ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatk ...

Opodatkowanie sprzedaży drewna opałowego stawką podatku VAT w wysokości 7%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Stawka podatku przy sprzedaży drewna kominkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie sprzedaży drewna opałowego kominkowego oraz usługi transportowej. Jeśli dostawa drewna została prawidłowo zaklasyfikowana do PKWiU 02.01.14-00.2, to podlega opodatkowaniu stawka VAT 7%, natomiast usługa transportowa, w przypadku gdy nie stanowi elementu składowego ceny towaru, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 22%, gdyż usług o symboli PKWiU 60.24.22-00 ustawodawca nie wymienił jako opodatkowanych stawkami niższymi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy sprzedając zrębki opałowe, drewno opałowe oraz drewno kominkowe, których surowiec zakupiony został ze stawką 22%, prawidłowym będzie zastosowanie 7% stawki podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 10 ms