Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: infrastruktura portowa


Czy posiadane przez Spółke z o.o. nabrzeża, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, określonemu w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy którego zwolnione od tego podatku są budowle infrastruktury portowej i zajęte pod nie grunty?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o.o. na postanowienie Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 marca 2006 r., o interpretacji prawa podatkowego - ...

Generowanie strony w 48 ms