Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostęp do informacji publicznej

Wątpliwości Podatnika dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych za udostępnianie informacji publicznej.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w złożonym przez Podatnika wniosku, tutejszy organ podatkowy wskazuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2 ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi polegające na pobieraniu opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają usługi w zakresie odpłatnego udostępniania na wniosek informacji publicznych oraz odpłatnego udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 18.10.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu 19.10.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na pytanie ...

Generowanie strony w 20 ms