Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z rybołówstwem i rybactwem

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy świadczenie usług sieciarskich i dostawa materiałów jako wyposażenia dla kutrów rybackich należących do armatorów morskich podlegają opodatkowaniu 0% stawką Vat.Zdaniem Pytającego dla prowadzonej działalności gospodarczej 0% stawkę Vat można stosować w oparciu o art. 83 ust.1 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Pytający dokonuje sprzedaży materiałów i sprzętu rybackiego jako wyposażenia kutrów rybackich do połowu ryb oraz świadczy usługi sieciarskie dla kutrów rybackich należących do armatorów morskich. Armatorzy eksploatują kutry rybackie zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 35.11.31-30. Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 83 ust. 10 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o po ...


Dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług związanych z rybołówstwem sklasyfikowanych według PKWiU 05.00.50-00.00.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 27.04.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego 28.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzę ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę naprawy sieci rybackich?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług naprawy siec ...

Jaką stawkę należy zastosować do usług związanych z rybołówstwem, sklasyfikowanych według PKWiU 05.00.50-00.00?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 9 ms