Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwiaty

Zastosowanie stawki podatkowej przy sprzedaży: 1) 01.12.22- 00.1 – kwiaty cięte gruntowe, 2) 01.12.22-00.19 – kwiaty cięte gruntowe pozostałe, 3) 01.12.22-00.2 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami, 4) 01.12.22-00.29 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami pozostałe, 5) 01.12. – produkty szkółkarskie, specjalne rośliny ogrodnicze., 6) 14.30.13 – 90.10 ziemia humus, ogrodnicza.

Odpowiadając na pismo, zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy odpłatnej dostawie towarów o symbolach PKWiU 01.12 – warzywa specjal ...

1) Czy w przypadku wręczania: a) pracownikom w podziękowaniu za szczególne zasługi dla uczelni: • prezentów, • upominków (np. książek), • kwiatów podczas imprez związanych z działaności a Uczelni; b)nie pracownikom podczas uroczystych kolacji w ramach opłat za uczestnictwo w konferencjach naukowych, studiów podyplomowych: • książek, • kalkulatorów; c)nie pracownikom (gościom): • prezentów, • upominków, • materiałów reklamowych (długopisów, koszulek z logo Uczelni) podczas oficjalnych spotkań, • kwiatów podczas imprez związanych z działalnością Uczelni oraz w przypadku zakupu usług gastronomicznych w związku z przyjmowaniem gości i kontrahentów; d)studentom: • materiałów reklamowych (długopisów, koszulek z logo Uczelni) w ramach akcji studenckich (turnieje, akcje charytatywne), • nagród pieniężnych, nagród rzeczowych (pucharów, bonów książkowych lub innych świadczeń rzeczowych) przyznanych zawodnikom za wygrane zawody sportowe – nie organizowane i nie ogłaszane przez środki masowego przekazu; e)studentom z innych uczelni: • nagród pieniężnych, nagród rzeczowych (pucharów, bonów książkowych lub innych świadczeń rzeczowych) przyznanych zawodnikom za wygrane zawody sportowe – nie organizowane i nie ogłaszane przez środki masowego przekazu powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? 2) Jakie obowiązki ciążą na Uczelni w związku z takimi przekazaniami:

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust.1. otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnien ...

Czy stawka podatku VAT w wysokości 3% stosowana za wykonanie i sprzedaż bukietów, wiązanek i wieńcy jest właściwa ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.09.2004 r. w sprawie opodatkowania sprzedaży przez kwiaciarnię wykonywanych bukietów, wiązanek i wieńców Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kam. wyjaśnia: Zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) usługi wykonywane w kwiaciarni pole ...

Jak należy zaewidencjonować zakup kwiatów dla pracowników „P” oraz innych osób w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo AKF-406/10/04 otrzymane dnia 03.11.2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego informuje. W wymienionym piśmie „P” w Kielcach zwraca się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Jak należy zaewidencjonować zakup kwi ...

Prowadzę działy specjalne produkcji rolnej. Jak mam ustalić dochód na podstawie norm szacunkowych w przypadku gdy w szklarni prowadzona jest uprawa roślin ozdobnych w doniczkach, które ustawiane są na zagonach oraz nad nimi zawieszone są donice z kwiatami.

POSTANOWIENIE o udzieleniu interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 25.02.2005r. UZASADNIENIE W dniu 25.02.2005r. złożyliście Państw ...

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji i wieńców ?

Działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2004 r. o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia wysokości stawki zryczałtowanego podatku dochodowego dla działalności obejmującej sprzedaż detaliczną kwiatów łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji i wi ...

Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy z siedzibą w Ekwadorze, które zostały przetransportowane do Holandii drogą lotniczą, gdzie zostały przepakowane na transport kołowy celem dokonania tranzytu do Federacji Rosyjskiej stanowi import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r., (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresupodatku od towarów i usług, w części dotyczącej zapytania nr 1 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZA ...

Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy mającej siedzibę w Ekwadorze, przewiezionych następnie do Holandii, gdzie otwarto procedurę tranzytu T 1, a po przewiezieniu do Polski otwarto procedurę tranzytu TIR do ostatecznego odbiorcy w Federacji Rosyjskiej należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy taż jako import towarów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 11.02.2005 r. (doręczony w dniu 25.02.2005 r.) z zakresu podatku od towarów i usług, w części dotyczącej zapytania nr 2 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu UZA ...Generowanie strony w 26 ms