Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiał szkółkarski

Zastosowanie stawki podatkowej przy sprzedaży: 1) 01.12.22- 00.1 – kwiaty cięte gruntowe, 2) 01.12.22-00.19 – kwiaty cięte gruntowe pozostałe, 3) 01.12.22-00.2 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami, 4) 01.12.22-00.29 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami pozostałe, 5) 01.12. – produkty szkółkarskie, specjalne rośliny ogrodnicze., 6) 14.30.13 – 90.10 ziemia humus, ogrodnicza.

Odpowiadając na pismo, zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy odpłatnej dostawie towarów o symbolach PKWiU 01.12 – warzywa specjal ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży materiału szkółkarskiego PKWiU 01.12.21-00.80?

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 05.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzo ...

Stawka na materiały szkółkarskie PKWiU 01.12.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Produkcja materiału szkółkarskiego, a także przetrzymywanie co najmniej miesiąc zakupionych roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost – stanowi działalność rolniczą nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 31 ms