Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały ogrodnicze

Zastosowanie stawki podatkowej przy sprzedaży: 1) 01.12.22- 00.1 – kwiaty cięte gruntowe, 2) 01.12.22-00.19 – kwiaty cięte gruntowe pozostałe, 3) 01.12.22-00.2 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami, 4) 01.12.22-00.29 – kwiaty cięte z upraw pod osłonami pozostałe, 5) 01.12. – produkty szkółkarskie, specjalne rośliny ogrodnicze., 6) 14.30.13 – 90.10 ziemia humus, ogrodnicza.

Odpowiadając na pismo, zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Fabryczna wyjaśnia, co następuje. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przy odpłatnej dostawie towarów o symbolach PKWiU 01.12 – warzywa specjal ...

Generowanie strony w 8 ms