Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt kontraktowy

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy z d ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 05.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 1. 2003 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodni ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2003 r. w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym oraz możliwości skorzystania z ulgi remontowej na remont zakupionego lokalu bez ...

Odliczenia od podatku

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia nieprawidłową informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście pismem z dnia 04.11.2003 r. nr PDI/415-50/03. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym umowa o kredyt kontraktowy została zawarta z bankiem prowadząc ...

Zapytanie dotyczy ulgi z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pana zapytaniem złożonym w dniu 23 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia przez Urząd Skarbowy w Kluczborku pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ulgi z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Z przedstawionego w piś ...

Czy oszczędzając w kasie mieszkaniowej od 1999 r., nadal można korzystać z odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje: Zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Podatnik korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. W 2002r. zawarł związek małżeński. Żona w 1998r. kupiła lokal mieszkalny, który częściowo sfinansowała kredytem mieszkaniowym. Czy wykorzystanie oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na spłatę kredytu mieszkaniowego spowoduje konieczność doliczenia do podatku wcześniej odliczonych kwot z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej w ramach dużej ulgi budowlanej ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.11.2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przycho ...

Czy będzie mogła skorzystać z prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 z tyt. systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową matka, na którą zostały przeniesione prawa i obowiązki posiadacza rachunku ?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15.12.2003r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 29.12.2003r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego, Urząd Skarbowy w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 znowelizowanej Ordynacji ustawą z dnia 12 września 2002r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1 ...

Generowanie strony w 5 ms