Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: farba antykorozyjna

Czy sprzedaż farb antykorozyjnych polskiemu armatorowi kutra rybackiego podlega opodatkowaniu stawką VAT 22 %?

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie Spółki z dnia 27.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że ...

Generowanie strony w 4 ms