Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności sprzeczne z ustawą

Zakres opodatkowania

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przepisów ww. ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Zapis ten jednak nie wyłącza stosowania ustawy do czynności dokonywanych pomiędzy zakładem budżetowym gminy a gminą (i jej jednostkami), która jest właścicielem tego zakładu. Systemowi VA ...

Samo przesłanie energii elektrycznej wbrew woli dostawcy nie powoduje, że ma miejsce dostawa towarów, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, skoro odbiorca nie nabywa jednocześnie prawa do rozporządzania nią jak właściciel.

W dniu 12czerwca 2007 roku do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście wpłynął wniosek X. Sp. z o.o. (dalej jako "Spółka" lub "Skarżąca") o wydanie pisemnej interpretacji na temat stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej "ustawa o VAT". Spółka wniosła w nim o potwierdzenie, że opłaty nakładane na odbiorcó ...

opodatkowanie usług telekomunikacyjnych w sytuacji, gdy klienci zawierając umowę posłużyli się fałszywymi, bądź nieaktualnymi dokumentami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup leków od podmiotu sprzedającego ww. leki bez zezwolenia. Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu faktur za fikcyjną usługę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 24 ms