Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komunalizacja

Jaki sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów należy przyjąć z tytułu sprzedaży usług komunalnych tj. rozprowadzania wody, gospodarowania ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 26 października 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży usług komunalnych tj. rozprowadzania wody, gospodarowania ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie działając na podstawie art. 14 a, § 1 ustawy z dnia ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Generowanie strony w 18 ms