Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przyczepa

W ramach prowadzonej działalności podatnik zamierza kupić przyczepkę samochodową do przewożenia zakupionego materiału. Zakup udokumentowany zostanie fakturą VAT. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu ww. przyczepki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 21.10.2004 r. (znak: US.III-443/76/2004): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzon ...

1. Czy wpłata na społeczny komitet budowy kanalizacji na wsi w 2003 r. może być odliczona od dochodu jako darowizna na cele wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wsi? 2. Czy zakup przyczepki do prywatnego samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej (wartość poniżej 3.500,00 zł) może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 21.09.2004 r. (data wpływu 22.09.2004 r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak ni ...

Ustalenie właściwej stawki podatku w przypadku przyczep i naczep samochodu ciężarowego.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od środków transportowych z dnia 26.11.2004 r. Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity) rozdział 3, art. 8, pkt 6, „opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, które łąc ...

Jaka stawka podatku ma zastosowanie dla sprzedaży używanych przyczep samochodowych samowyładowczych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem rolniczym?

Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r., informuje: Zgodnie z § 59 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (D ...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie używanej naczepy od kontrahenta z Belgii?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich stwierdza, że stanowisko przedstawione przez:.....................we wniosku z dnia 3.02.2005 r., złożonego w dniu 03.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Czy roczna stawka amortyzacyjna dla przyczepy kempingowej wynosi 14%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2005 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia stawki amortyzacyjnej ...

Podatnik świadczy międzynarodowe usługi transportowe (w wiekszości do jednej holenderskiej firmy). Kierowcy zobowiązani są robić przerwy w czasie jazdy oraz mają przerwy w podróży w związku z oczekiwaniem na ładunek powrotny. Podatnik planuje zakup przyczepy kempingowej gdzie kierowca w czasie postoju mógłby odpocząć, ugotować itp. Przyczepa będzie ustawiona na terenie holenderskiego kontrahenta, który wyraził na to zgodę. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej przyczepy stanowią koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2005 o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do środków trwałych p ...

Czy przedsiębiorca powinien wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z kraju Unii Europejskiej przyczepy specjalnej kempingowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo (...) z dnia 23.11.2004 r. (wpływ 18.01.2005 r.) uprzejmie informuje: W przedmiotowym piśmie poruszona została sprawa wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu prz ...

dotyczy podatku od środków transportowych, a w szczególności uznania dzierżawy gruntów rolnych od indywidualnych rolników jako podatku rolnego płaconego przez podatnika i możliwości skorzystania ze zwolnienia przyczep, jako związanych z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego

Wójt Gminy Haczów, działając na podstawie art. 14a § 1 - 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych t (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), w związku ze złożonym przez S. wnioskiem w sprawie - udzielenia interpretacji c ...

Czy prawidłowe jest wpisywanie podatku naliczonego do pozycji przewidzianych dla środków trwałych w deklaracji VAT-7, w przypadku wydatków poniesionych z tytułu badań homologacyjnych nowych produktów (naczep, przyczep) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatników z dnia 16.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowi ...

Generowanie strony w 66 ms