Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych

Pytający ma wątpliwości, czy stołówki szkolne, które przekroczą w roku podatkowym obrót 10.000 EURO będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny: Szkoła Podstawowa w ramach działalności statutowej w świetlicy szkolnej prowadzi wyżywienie dzieci. Posiłki przygotowywane są przez pracowników szkoły wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników szkoły za odpłatnością. Zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi, prowadzenie stołówki szkolnej przez personel szkoły dla uczniów i pracowników szkoły pod warunkiem, że stołówka nie jest ...

Czy w momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku VAT (wartości sprzedaży w wysokości 10.000 euro), przedszkole powinno dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług i czy tym samym powinno składać miesięczne deklaracje VAT-7?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko strony - przedstawione w piśmie z dnia 17.01.2006 r., będącym uzupełnieniem wniosku z dnia 21.12.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Generowanie strony w 19 ms