Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odmowa wydania zaświadczenia

Czy w przypadku nabycia naczepy z kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej podatnik powinien wystąpić o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia VAT-25 w celu przedstawienia w Wydziale Komunikacji?

Z przedstawionego pisma wynika iż nabył Pan naczepę samochodową SCHMITZ KIPPMULDE SK 18-7,2 w kraju należącym do Wspólnoty Europejskiej. Informuje Pan iż do zarejestrowania ww. naczepy w wydziale komunikacji niezbędne jest zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT lub zwalniające z takiego obowiązku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że nabycie naczepy nie podlega proc ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu samochodów i paliwa do samochodów zarejestrowanych za granicą (stacje diagnostyczne odmawiają wydania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 20 ms