Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłumaczenie dokumentów

Czy istnieje obowiązek (wynikający z ustawy o podatku dochodowym, ustawy o podatku VAT, rozporządzenia o podatkowej księdze przychodow i rozchodów, a także z ustawy o rachunkowości) tłumaczenia na język polski faktur VAT wystawionych w języku kontrahenta z państwa Unii Europejskiej? Jeśli tak, to czy tłumaczenie powinno być dokonywane w chwili dokonywania zapisów w urządzeniach księgowych i czy powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność polegającą na sprowadzaniu samochodów z państw Unii Europejskiej. Samochody kupowane są od zarejestrowanych podatników VAT i ich zakup udokumentowany jest fakturą VAT wystawioną w oparciu o przepisy obowiązujące w państwie kontrahenta oraz w języku kontrahenta. Po przyjeździe do kraju podatnik tłumaczy na język polski (ni ...

Dot. ustalenia terminu powstania obowiązku podatkowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Przedmiotem działalności Spółki jest m. in. świadczenie usług niematerialnych (tłumaczeniowych). Spółka “... jak ...

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla przekazania praw autorskich do przetłumaczonego tekstu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.03.2005 r.) uzupełnione 6 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej stawki ...


Czy dla udowodnienia świadczenia usług w transporcie międzynarodowym wymagane jest przedstawianie dodatkowych dokumentów poza wymienionymi w opisie stanu faktycznego oraz czy konieczne jest tłumaczenie konosamentu morskiego na język polski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 26 ms