Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inspekcja


Czy działalność Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu, w związku z wniesionym zapytaniem, czy prowadzona działalność w zakresie: - PKWiU 75.12.12.0000 usługi administracji publicznej w zakresie ochrony zdrowia ludności, - PKWiU 74.30.11.0000 usługi w zakresie badań i analiz składu i czysto ...

Czynności wykonane przez Wnioskodawcę polegające na dokonaniu inspekcji pojazdów w celu ich identyfikacji, oceny ich stanu faktycznego, weryfikacji zgłoszonych danych ze stanem faktycznym – nie korzystają (od dnia 01 stycznia 2011r.) ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy usługi inspekcji, lustracji i ustalenie wysokości i rozmiaru szkód oraz odszkodowań, które z punktu widzenia relacji z ubezpieczonym wykonywane są zawsze w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela podlegają zwolnieniu podatkowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 27 ms