Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szafa wnękowa

dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych, łącznie ze sprzedażą elementów szaf wnękowych jako stałej zabudowy wnęk w pomieszczeniach mieszkalnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 22.10.2004 r. (znak: I US II-443-173/04), gdyż jest nieprawidłowa: Z przedstawionego stanu faktyczne ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przypadku wykonywania usług polegających na montowaniu stałych elementów zabudowy pomieszczeń ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie w związku z pismem z dnia 03.11.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy montowaniu stałych elementów zabudowy pomieszczeń. Z przedstawioneg ...

Czy zabudowa szaf wnękowych w budnykach mieszkalnych podlega opodatkowaniu według stawki 7% ?

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Właścicielka Firmy Usługowej "X" w Częstochowie, wykonuje szafy wnękowe zamontowane na stałe do ścian. Podatniczka wskazała, że według klasyfikacji statystycznych wykonanie szaf wnękowych zabudowanych stanowi robotę budowlaną o symbolu PKWiU 45.42 i zwróciła się z zapytaniem, czy usługa ta wykonana w budynkach mieszkalnych, w szczególności w bud ...

Czy za wykonane usługi instalacji mebli kuchennych i szaf wnękowych można stosować preferencyjną stawkę VAT w wysokości 7 %?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za częściowo nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 27.01.2005 r. wpłynął wniosek Podatnik ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług zabudowy szaf z drzwiami przesuwnymi?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej st ...

Jaką stawką podatku należy opodatkować montaż trwałych zabudów wnęki przestrzeni wnękowych z materiałów drewnianych i drewnopodobnych przez producenta w obiektach budownictwa mieszkaniowego oraz budynkach (PKOB 1130)?

W dniu 24 lutego 2005r. wpłynął wniosek z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 12 maja 2005r. złożonym w dniu 13 maja 2005r. Pełnomocnik Spółki wniósł o udzielenie odpowiedzi w oparciu o przedstawione dokumenty i dane zawarte we wniosku. W dniu 19 maja 2005r. precyzując ww ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy świadczeniu usług polegających na montażu z materiałów drewnianych szaf wnękowych, schodów, balustrad, drzwi w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych oraz w instytucjach o charakterze oświatowym i administracji państwowej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 29.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu: 30.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r . - inform ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania preferencyjną 7% stawką podatku VAT - wykonywania (wytworzenia), a następnie montażu u klientów "szaf wnękowych".

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m. in. na wykonywaniu szaf wnękowych, zabudowy ścian i szaf z drzwiami przesuwanymi w lokalach i budynkach mieszkalnych PKOB -11. Wg Strony - "Jeżeli w danym lokalu mieszkalnym istnieje już szafa wnękowa, to przygotowanie nowej szafy wraz z montażem u klienta stanowi usługę remontową i opod ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi montażu trwałych zabudów wnęk i przestrzeni wnękowych przez producentów w przypadku zlecenia tych usług podwykonawcom (dotyczy obiektów budownictwa mieszkaniowego)?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie: art. 14a § 1 § 4 oraz art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art.5 ust.1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z ...

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem o wysokość stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług montażu szaf wnękowych w budynkach mieszkalnych.

Dnia 21 listopada 2005r. podatnik złożył w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a i b) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jako podwykonawca świadczy usługi montażu szaf z drz ...

Generowanie strony w 12 ms