Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kominek


Czy zabudowanie kominka w jednym pokoju, jako dodatkowe stałe źródło grzewcze, można uwzględnić jako wydatek w ramach ulgi remontowej?

Stan faktyczny opisany przez podatniczkę jest następujący: W 2004 r. podatniczka zabudowała w jednym z pokoi kominek, jako dodatkowe źródło grzewcze, w budynku o budowie szeregowej zaopatrzonym w centralne ogrzewanie gazowe. Zabudowanie kominka traktowane jest przez podatniczkę jako dodatkowe źródło grzewcze. Podatniczka uważa, iż wyżej wymieniony wydatek, udokumentowany fakturą Vat, może odliczyć ...

Czy stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) można zastosować tak do świadczonych usług jak i montowanych w ich ramach materiałów budowlanych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pod ...

Podatnik świadczy usługi w zakresie wykonania kominków m.in. w domkach jednorodzinnych. Usługi te wykonywane są dla osób fizycznych zamieszkałych w kraju, jak i w krajach Unii Europejskiej /np. w Niemczech/. W związku z powyższym Podatnik pyta czy usługa dotycząca wykonania i montażu kominka dla osoby fizycznej zamieszkałej w Niemczech winna być objęta stawką podatku VAT w wysokości 7%, lub też jest to usługa niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT /w związku z czym nie jest wykazywana w deklaracjach VAT/.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 10 marca 2005r. (doręczonego dnia 11 marca 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie P. ..........................zam. ........................... ...

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku VAT na sprzedaż towaru handlowego wraz z usługą budowlaną - montażu wkładu kominkowego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Wnioskiem z dnia 22.04.2005 r. /data wpływu dnia 25.04.2005 r./ Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie: 1/ stawki VAT na sprzedaż towaru handlowego wraz z usługą budowlaną - montażu wkładu kominkowego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Zdaniem podatnika wysokość stawki podatkowej winna wynosić 7 %. Odpowiadając na powyższe ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zainstalował Pan w domku jednorodzinnym kominek, jako dodatkowe źródło grzewcze. Stoi Pan na stanowisku, iż koszty związane z jego zainstalowaniem mogą zostać odliczone w ramach ulgi remontowej za rok 2005.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 24 października 2005 roku, ...

Czy wydatki poniesione na zakup i montaż wkładu kominkowego można odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej?

W 2005r. podatniczka przeprowadziła modernizację lokalu mieszkalnego, którego jest właścicielem. Modernizacji została poddana łazienka, kuchnia oraz system ogrzewania. Ponadto zostało dobudowane drugie źródło ogrzewania - wkład kominkowy, w celu obniżenia kosztów uzyskiwania ciepła. Ze względu na szybko rosnące w ostatnim czasie koszty ogrzewania tradycyjnego, ogrzewanie za pomocą wkładu kominkowe ...

czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. może Pani odliczyć od podatku zakup żeliwnego wkładu kominkowego wraz z obudową marmurową i systemem odprowadzającym spaliny na zewnątrz domu.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2006 r. stwierdza, że wydatki poniesione na zakup żeliwnego wkładu kominkowego wraz z obudową i systemem odprowadzającym spaliny podlegają odliczeniu od poda ...

odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi mieszkaniowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego - kosztów wybudowania kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w tym budynku

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.11.2005 roku dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kon ...

- dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.30.15-00.00 ?Usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe" - dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.70.15-00.00 ?Usługi czyszczenia pieców i kominów"

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. - 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmieniam z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie Nr PPM/4430-4/05 z dnia 04.03.2005 r., dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie stawki podatku od towar ...

Generowanie strony w 71 ms