Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instytucja unijna

Czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej?

W związku z zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dn. 21.09.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia, czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej, Naczelnik Urzędu ...

Czy Spółka może stosować stawkę podatku w wysokości 0% w stosunku do dostaw towarów na rzecz osób fizycznych będących pracownikami instytucji Unii Europejskiej, na podstawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.06.2006 r. (data wpływu do Urzędu 20.06.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga – stwierdza, że wyrażone we wniosku ...

Dotyczy kwestii warunków oraz procedury umożliwiającej zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla dostaw towarów dokonywanych na rzecz członków Parlamentu Europejskiego i innych instytucji Unii Europejskiej

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d ...

Czy świadczenie usłu i dostawa towarów dla posła Europarlamentu jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przed ...

Czy usługi świadczone na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego są usługami na rzecz instytucji Wspólnoty, o której mowa w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Stawka podatku VAT dla świadczonych usług na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...Generowanie strony w 108 ms