Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek unijny

Czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej?

W związku z zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dn. 21.09.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia, czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej, Naczelnik Urzędu ...

"Czy świadczenie usług prawniczych na rzecz podatnika z kraju unijnego (Słowacja) podlega opodatkowaniu u nabywcy i w jakiej rubryce deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT#8209;7 należy umieścić wartość tych usług".

Z dokumentów będących w posiadaniu Urzędu wynika, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny zajętego stanowiska przez Podatnika informuje: Zgo ...

Czy odsetki wypłacane na rzecz Agenta nie będą podlegały zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych (dalej „podatek u źródła”) w Polsce w świetle brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 11 Konwencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 5 ms