Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody należne

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z najmu w 2003 r. w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 wymienia szereg zdarzeń, uznanych przez ustawodawcę za przy ...

sprawie ustalenia przychodu należnego przy wykonaniu świadczenia na eksport

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia przychodu należnego przy wykonaniu świadczenia na eksport, wyjaśnia: Art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 20 ...


Czy szpital ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z usługami medycznymi wykonanymi ponad 1/12 kontraktu zawartego z NFZ?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta Nr US/.PDP/423-10/03 z dnia 10.07.2003 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustaw ...

Pytanie podatnika dotyczy sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 05.02.2004 r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów roku 2003 w związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2004 roku momentu powstania przychodów z tytułu eksportu towarów, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbow ...


Jednostka prosi o wskazanie, do którego m-ca: grudnia 2003r. czy stycznia 2004r. ma zaliczyć przychód z tytułu sprzedaży towarów na eksport, w związku z uchyleniem z dn. 1 stycznia 2004 r. przepisu art. 12 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w sytuacji gdy towar przeznaczony na eksport, jednostka wysłała w grudniu 2003r. (fakture wystawiono także w grudniu 2003r.), a przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonej SAD1A nastąpiło w styczniu 2004r. ?

W związku z pismem Spółki z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do Urzędu 05.02.2004 r.) Nr 2F/17/2004, w którym jednostka zwraca się z prośbą o wskazanie, do którego miesiąca: grudnia 2003 r. czy stycznia 2004r. zaliczyć przychód z tyt. sprzedaży towarów na eksport, w związku z uchyleniem z dn. 01.01.2004 r. przepisu art. 12 ust 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 ...

Jaka jest data powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych w oparciu o przepis art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującym od dnia 01.01.2004 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 30 grudnia 2003 r., uzupełnione następnie w dniu 29 stycznia 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego w sprawie ustalenia momentu uzyskania przychodów związanych z ...

W jaki sposób wyliczyć przychód ze sprzedaży wyrobów kosmetycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w odpowiedzi na złożone przez podatnika zapytanie w sprawie przychodu ze sprzedaży wyrobów kosmetycznych informuje, że : Jak wynika ze złożonego zapytania podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu art. kosmetycznymi i per ...

Czy kary umowne za nie wywiązywanie się kontrahenta z umowy stanowią przychód spółki w momencie wystawienia noty obciążeniowej?

Odpowiadając na pismo z dnia 19.02.2004r., w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – uprzejmie informuję że : zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 , są otrzymane pieniądze, ...

Generowanie strony w 10 ms