Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwalifikacje pedagogiczne

Czy całkowite bądź częściowe dofinansowanie do czesnego przez pracodawcę dla nauczycieli i innych pracowników studiujących na studiach podyplomowych i uzupełniających kwalifikacje , podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Odpowiedź Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 14 , poz. 176 z 2000 roku ze zmianami / , wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzy ...

Generowanie strony w 7 ms