Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakłady wzajemne

Czy i jakie są konsekwencje prowadzenia sprzedaży gier losowych i zakładów wzajemnych, tylko na postawie rozszerzonego wpisu do rejestru działalności gospodarczej i uzyskanego świadectwa zawodowego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie umowy zawart ...

Czy prowadzenie punktu Toto-Lotka na rzecz Totalizatora Sportowego spowoduje utratę zwolnienia z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 27.01.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od tow ...

Wysokość opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych

DECYZJA Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, dotyczącym udzielenia informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakłądów w imieniu i na rachunek Totalizatora Sportowego oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych na rachunek Totalizatora korzystają z przedmiotowego zwonienia od podatku od towarów i usług?

W dniu 22 czerwca 2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wniosek podatnika z dnia 22 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Z wniosku podatnika wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w ...

Czy usługi pośrednictwa w sprzedaży losów i zakładów Totalizatora Sportowego są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2005 r. dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie zastosowania stawki podatku VAT za usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów PKD ...

Czy usługi świadczone przez agentów pośredniczących w sprzedaży losów loterii pieniężnych oraz zakładów w grach liczbowych na rzecz Spółki prowadzącej działalność w zakresie gier losowych, podlegają opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity ze zm. ), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z treścią poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na posta ...

Zapytanie dotyczyło potwierdzenia istnienia obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług opodatkowania czynności polegającej na pobraniu opłaty od grającego w zakłady bukmacherskie (tj. 10% kwoty całego obrotu, która stanowi koszty zawarcia zakładu).

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28.01.2005r. nr 1472/RPP1/443-55/05/RO, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przep ...

Zapytanie Podatnika dotyczyło możliwości obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego powstałego w związku z wykonywaniem czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanych tym podatkiem związanych z organizowaniem zakładów bukmacherskich.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 15.03.2005r. nr 1472/RPP1/443-157/05/AW, dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prze ...

Czy świadczone, opisane wyżej, usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego, tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są zwolnione od tego podatku?

POSTANOWIENIE W dniu 20.07.2005r. Pan Krzysztof ...... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Jak wynika z przedsta ...

Usługi związane ze sprzedażą zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z uwagi na rażące naruszenie prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z dnia 04.05.2005 r. znak US1418/ZT/T/443-20/05/SG w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Generowanie strony w 48 ms