Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowadzenie ewidencji

Zryczałtowany podatek dochodowy

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2003 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem w sprawie informacji dot. zwolnienia z prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego w 2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy wyjaśnia, co następuje: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa ...

Wykaz zasad

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) może Pan odpisywać w koszty wartość materiałów i towarów w momencie ich zakupu lu ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w ...

Wyłączenia

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej. Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 st ...

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kam. z dnia 29.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej wyjaśnia: Charakter wykonywanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 usług, opisanych w skierowanym piśmie (m. innymi żywienie uczniów i personelu szkoły) zgodnie z Polską Klasyf ...

Czy rozszerzając działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie AUTO-HANDLU, o okazjonalny przewóz osób (wesela, przysięgi, pogrzeby), powinno się zainstalować w pojeździe służącym do tego przewozu oddzielną kasę fiskalną, czy też cały obrót można ewidencjonować za pomocą jednej posiadanej już kasy fiskalnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 01.04.2003 r., zapytanie „Czy rozszerzając działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie AUTO-HANDLU, o okazjonalny przewóz osób (wesela, przysięgi, pogrzeby), powinno się zainstalować w pojeździe służącym do tego przewozu oddzieln ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003 r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowane na zakup dwóch kas fiskalnych zgłoszonych terminowo w wysokości 50% wartości netto ich ceny zakupu nie więcej niż 2.500 zł.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 25 listopada 2003 r. Pełnomocnik podatniczki zwrócił się d ...

Pytanie dotyczy zasad ewidencjonowania na kasie fiskalnej i sposobu dokumentowania przez ZLECENIOBIORCĘ usług pośrednictwa, świadczonych na podstawie zawartej umowy w imieniu i na rzecz ZLECENIODAWCY, przedmiotem których jest sprzedaż umów serwisowych w ramach Formuły Non Stop (sprzedaż dodatkowej GWARANCJI).

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualny ...

Generowanie strony w 7 ms