Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot non-profit

Firma zakupiła książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją non-profit. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. W związku z tym czy zakup ten potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy wykazać je w informacji podsumowującej?

Podatnik zwrócił się pismem z dnia 6.10.2004r. do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa w niżej opisanej sytuacji. Stan faktyczny: Podatnik zakupił książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją NON-PROFIT. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. Czy zakup ten należy potraktować jako wewnątrzwspólnoto ...

Czy kwoty, które Wnioskodawca otrzyma podlegają zwolnieniu z tytułu opodatkowania podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 9 ms