Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z działalnością sal balowych

dotyczy opodatkowania: 1. organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych) oraz kursów tańca dla studentów, 2. wynajmu hali sportowej, kortów tenisowych, sali gimnastycznej dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych, 3. udostępniania siłowni i sauny studentom i pracownikom uczelni s spoza uczelni

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu 17.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Podatnik w swoim piśmie zwraca się z zapytaniem w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku usług: organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych ...

Jakimi stawkami podatku VAT należy opodatkować czynności organizacji kompleksowej wesel, styp, imprez okolicznościowych bez zabezpieczenia alkoholu, w sytuacji gdy Podatnik: -wynajmuje salę, przygotowuje posiłki, zabezpiecza napoje chłodzące i obsługę przyjęcia (podawanie posiłków i napojów), -sporządza i dostarcza posiłki i napoje bezalkoholowe, a klient sam we własnym zakresie wynajmuje salę, organizuje całość przyjęcia, -zabezpiecza obsługę kelnerską lub tylko dostarcza ww. towar.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych, z wyłączeniem: -sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz n ...

Czy prowadzenie zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży i tancerzy oraz prowadzenie i akredytacja warsztatów tańca jazzowego (PKWiU 92.34.12-00.00) jest zwolnione z podatku VAT ?

W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży, tancerzy oraz prowadzenia i akredytacji warsztatów tańca jazzowego. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi ...

Według jakiej stawki podatku należy opodatkować kursy tańca, zajęcia w studio baletowym, udostępnienie obiektów sportowych, gimnastykę rekreacyjną, zajęcia w fitness klubie, prowadzenie kawiarenki internetowej, organizowanie ferii dla dzieci, organizowanie szkoleń?

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo zauważył, iż usługi klasyfikowane do poniższych grupowań :1. PKWiU 92.62.12 - 00.00 - „Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" ...

Jaka jest wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług "usług związanych z nauką tańca towarzyskiego i nowoczesnego prowadzonych w grupach przez instruktora tańca (opłaty pobierane od dzieci miesięcznie w okresie trwania zajęć)" - PKWiU 92.34.12-00.00?

W złożonym zapytaniu Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług "Usług związanych z nauką tańca towarzyskiego i nowoczesnego prowadzonych w grupach przez instruktora tańca (opłaty pobierane od dzieci miesięcznie w okresie trwania zajęć)" - PKWiU 92.34.12-00.00. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi w ...

Jaką stawką należy opodatkować poniższe usługi: Usługi prowadzenia zajęć z plastykiUsługi prowadzenia zajęć teatralnychUsługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieciUsługi prowadzenia zajęć wokalnych dla dzieciUsługi organizacji ferii letnichUsługi prowadzenia aerobiku dla dorosłychUsługi prowadzenia gimnastyki dla dorosłych

W dniu 29.11.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.Podatnik jest samorządową instytucją kultury podlegającą Prezydentowi Miasta Lublin. W ramach działalności statutowej Podatnik zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie dzielnicy Bronowice i Tatary. Na ...

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10-00.00, 92.34.13-00.00, 92.34.12-00.00, 92.31.22-00.00, 80.42.20-00.00 a zwolnienie od podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 19 ms