Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z poprawą kondycji fizycznej

dotyczy opodatkowania: 1. organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych) oraz kursów tańca dla studentów, 2. wynajmu hali sportowej, kortów tenisowych, sali gimnastycznej dla celów zajęć sportowo-rekreacyjnych, 3. udostępniania siłowni i sauny studentom i pracownikom uczelni s spoza uczelni

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2004 r. (data wpływu 17.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Podatnik w swoim piśmie zwraca się z zapytaniem w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku usług: organizowania odpłatnych dyskotek (bez usług gastronomicznych ...

1. Jaka jest stawka podatku VAT przy świadzczeniu usług udostępniania sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz hali sportowej? 2. Czy podlega się obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT z tytułu świadzczenie ww. usług?

dotyczy : informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z dnia 15.11.2003 r. nr PP-443/35/2003 w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności udostępniania sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz hali sportowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług sauny świadczonych przez krytą pływalnię?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 08.08.2003 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U ...

Czy prowadzenie aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej (PKWiU 93.04.0-00.00) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% ?

W dniu 07.04.2005 r. podatnik złożył wniosek dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia aerobiku oraz zajęć gimnastyki rehabilitacyjno-kondycyjnej. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zos ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa oraz układania diet dla pacjentów Poradni. Poradnictwo realizowane jest zarówno poprzez konsultacje osobiste jak też poprzez konsultacje za pośrednictwem internetu. Usługi realizowane są także poprzez pełnienie roli dietetyka w firmach współpracujących z Poradnią np. w klubach fitness (wtedy rozliczenie następuje z firmą a nie klientem indywidualnym). Firma także odpłatnie udostępnia pacjentom Poradni aplikacje internetowe on-line umożliwiające samodzielną kontrolę i ocenę prawidłowości stosowanej diety oraz umożliwiającej układanie właściwej diety samodzielnie przez pacjenta. Poza tym w ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani wykłady na konferencjach prasowych producentów żywności oraz szkolenia z zakresu żywienia i dietetyki dla kobiet w ciąży w szkołach rodzenia, osób uprawiających sport w klubach fitness. W ramach wykonywanej działalności pisze Pani również artykuły dla prasy i producentów żywności oraz publikacje (np. broszury) dotyczące dietetyki i zdrowego żywienia. Udziela Pani również konsultacji merytorycznych oraz dopracowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wartości odżywczej różnych produktów spożywczych na zlecenie ich producentów. W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00 podlegają zwolnienie od podatku od towarów i usług? Na tle takich okoliczności konstytuuje Pani stanowisko, iż wykonywanie porad dietetycznych w swojej poradni czy też za pośrednictwem internetu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej klienta podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług, świadczenie usług polegających na konsultacji dla firm, pisanie artykułów do prasy oraz artykuły promocyjne dotyczące zdrowego żywienia podlegają opodatkowaniu według stawki 22% natomiast wykłady i szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki (80.42) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek p o s t a n a w i a - uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 22 marca 2005 rok ...

Czy poszerzenie działalności w zakresie handlu o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - solarium wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opolania?

W dniu 25.05.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych - odzież, torebki, kurtki, spodnie. Działalność ta rozszerzona została o usługi opalania - solarium, które zakwalifikowane zostały przez Urząd ...


Według jakiej stawki podatku należy opodatkować kursy tańca, zajęcia w studio baletowym, udostępnienie obiektów sportowych, gimnastykę rekreacyjną, zajęcia w fitness klubie, prowadzenie kawiarenki internetowej, organizowanie ferii dla dzieci, organizowanie szkoleń?

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w niej ocenę prawną. Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo zauważył, iż usługi klasyfikowane do poniższych grupowań :1. PKWiU 92.62.12 - 00.00 - „Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych" ...


Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż usług sanatoryjnych PKWiU 85.11?

Z w/w wniosku wynika, iż Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług turystycznych oraz zamierza dokonywać zakupu i sprzedaży we własnym imieniu usług sanatoryjnych (Podatnik wskazuje na grupowanie PKWiU 85.11 – usługi świadczone przez szpitale). Podatnik zaznacza, że sprzedaż tych usług dokonywana będzie w imieniu Podatnika w jego punktach sprzedaży- bezpośrednio nabywcom tych usług, jak i pop ...

Generowanie strony w 29 ms