Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o grach i zakładach wzajemnych

Czy na zainstalowanie w barze automatów do gier zręcznościowych wymagane jest zezwolenie?

Sprawy udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 4, poz.27 z 2004r.) . Zgodnie z art.2 ust.3 tej ustawy o tym czy gra na automacie jest grą w rozumieniu tej ustawy rozstrzyga w drodze decyzji Minister Finansów. Zezwoleń na urządzanie i prowadzenie gier na automatach udz ...

W jaki sposób należy ustalić ilość automatów do gry przy zmianie ich lokalizacji w trakcie okresu rozliczeniowego, aby prawidłowo wypełnić deklarację POG-R?

Pismem z dnia 04.10.2006 r. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. W tra ...

W przypadku zawierania zakładów wzajemnych w imieniu "T" S.A. pośrednik podlega regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a osoba bezpośrednio obsługująca zakłady musi uzyskać świadectwo zawodowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

1. Czy opisana powyżej działalność podlega regulacjom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych? 2. Czy opisane powyżej turnieje stanowią gry losowe lub zakłady wzajemne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej Nr IPPP2-443-346/11-2/AK z dnia 6 czerwca 2011 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na wniosek Spółki dnia 1 ...

Generowanie strony w 7 ms