Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby kowalstwa artystycznego

Z przedmiotowego pisma wynika, iż podatnik sprzedaje wyroby kowalstwa artystycznego(PKWiU 28.75.27-43.30) dla odbiorców (niebędących podatnikami podatku od wartościdodanej) z innych krajów Unii Europejskiej, dowożąc je własnym transportem. Zdaniempodatnika sprzedaż ta opodatkowana jest 7 % stawką podatku VAT. Wyroby posiadają atestKrajowej Komisji Artystycznej.

Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, że dokonuje onsprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 23 cyt. wyżej ustawyo podatku od towarów i usług przez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie siędostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów iusług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państw ...

Generowanie strony w 4 ms