Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leki weterynaryjne

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. W związku z różnymi interpretacjami w tej sprawie, proszę o określenie stawki VAT na usługi weterynaryjne w zakresie obowiązywania nowej ustawy. Dodatkowo proszę o interpretację, czy leki sprzedawane przez moją lecznicę mam wyodrębniać w oddzielnej rubryce na fakturze poza usługami weterynaryjnymi. Moim zdaniem w/w usługi powinny być zwolnione z VAT-u.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku zawartej w piśmie Nr DP.III.443/10/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku na złożone zapytanie w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług weterynaryjnych wyjaśniam co następuje. Zgodnie z art. 41 ust. ...

Dot. stawki podatku VAT za usługi weterynaryjne oraz sprzedaż leków.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 23 czerwca 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Jak wynika z treści ww. pism Podatnik świadczy usługi weterynaryjne i ...

Czy przychodem z umowy zlecenia, w 2005 r., z umowy zlecenia wystawionej przez Inspektorat Weterynarii lekarzom weterynarii jest wynagrodzenie (część podstawowa), czy również zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu i zakupu leków (tuberkulina) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku nr PIWet.K.01/35/2005 o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 29.03.2005 r. uzupełnione pismem nr PIWet.K.01/58/200 ...

1. Czy zwrot kosztów użytych produktów leczniczych w związku z wykonywaniem określonych czynności przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami inspektoratu na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm. jest zwolniony od podatku dochodowego ? 2. Czy zwrot kosztów dojazdu swoim samochodem do miejsca wykonywania czynności lekarzy weterynarii jest zwolniony od podatku dochodowego ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 9.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych - stwierdza, że przed ...

Czy dotacja z Agencji Rynku Rolnego otrzymana tytułem zakupu leków do zwalczania warrozy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ: 28.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usłu ...

Czy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych ( j. t. Dz U z 2000 r. Nr 54 poz 654 ze zmianami ), Spółka jest uprawniona do uznania nierozliczonych wydatków na rejestrację preparatów za bieżące koszty działalności w roku 2005 tj. po upływie terminu obowiązywania okresu rejestracji ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 ) po rozpatrzeniu wniosku XXX S.A. z kwietnia 2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku nierozliczonych wydatków na rejestrację preparatów po upływie terminu obowiązywania okresu ich ...

możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług gastronomicznych w celu zapewnienia wyżywienia lekarzom weterynarii oraz hodowcom zwierząt uczestniczącym w szkoleniach, konferencjach oraz prezentacjach produktów Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 5 ms