Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo telekomunikacyjne

- dotyczy sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej dla operatorów telewizji kablowej od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Odpowiadając na pismo z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, jak niżej. Zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie przez organ podatkowy pisemnej informacji dotyczącej sposobu prowadzenia dokume ...

dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 23.06.2005 r. (znak: US-I-PB-415/5/2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa poda ...

W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (nieodpłatne przekazanie usług związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą), czynność ta więc, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 4 ms