Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość czysta

Czy wpłaty dokonane przez pracowników "P" na rzecz osieroconego dziecka, gdzie datki od poszczególnych osób nie przekroczyły kwoty 4.902 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.10.2004 r., dotyczącego zapytania w sprawie podatku od spadków i darowizn Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znaj ...

Czy wniesiony majątek w postaci aportu do Spółki z o.o. wyceniony wg cen rynkowych przez rzeczoznawcę, zgodnie z art. 16g ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podlega amortyzacji podatkowej od wartości początkowej, tj. od wartości wyceny wg ceny rynkowej ustalonej przez Wspólnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W jakiej kwocie Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn od nieodpłatnego zniesienia współwłasności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...
W jakiej wysokości Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić podatek od nieodpłatnej służebności ustanowionej przez córkę i zięcia na rzecz Jego i małżonki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

W jakiej wysokości Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od nieodpłatnej służebności ustanowionej przez córkę i zięcia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w związku z nabyciem w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności przez Wnioskodawcę wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości (lokalu mieszkalnego), przez co staje się on jedynym właścicielem powinien zostać pobrany podatek od spadków i darowizn, jeżeli tak to w jakiej wysokości.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 16 ms