Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiłek osiedleniowy

Czy podlega opodatkowaniu kwota dotycząca zwrotu należności za usługę transportową w związku z przeniesieniem służbowym pracownika (żołnierza zawodowego), jeśli osoba ta otrzymała już w danym roku podatkowym należności z tytułu przeniesienia służbowego zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie dwóch wynagrodzeń za miesiąc, w którym była przeniesiona?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2004 r. w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe (Dz. U. Nr 32, poz. 372) z tytułu ...

Czy zasiłek na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 82 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179 poz. 1750 ze zm.) jest dochodem zwolnionym z podatku w myśl prawa podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2006 r. (data wpływu: 03.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 08.12.2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zasto ...


Czy zasiłek na zagospodarowanie przysługujący żołnierzowi zawodowemu na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 11 ms