Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddłużanie podmiotów

1. Czy umorzona kwota zobowiązania objęta restrukturyzacją stanowi przychód podatkowy, a opłata restrukturyzacyjna stanowi koszt podatkowy? 2. Czy zasady współżycia społecznego są czynnikami uzasadniającymi podanie ceny sprzedaży prawa majątkowego, znacznie odbiegającej od wartości rynkowej?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami), w związku z pismem z dnia 26 maja 2004 roku, w sprawie zaliczenia do podstawy opodatkowania kwoty umorzenia części zobowiązania wobec ZUS, a opłatę restrukturyzacyjną do kosztów uzyskania przychodu, oraz w sprawie odpłatnego ...


Generowanie strony w 11 ms