Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ankieter

Czy wypłacany rolnikom „zwrot kosztów” za zbieranie danych i prowadzenie książek rachunkowych stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu i jakie obowiązki z tytułu dokonywania tych wypłat ciążą na płatniku?

(...) Wypłacany rolnikom „zwrot kosztów” stanowi przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i podlega opodatkowaniu z pozostałymi osiągniętymi w roku podatkowym dochodami według obowiązującej skali podatkowej. Należy zwrócić uwagę, że art. 20 nie wymienia wszystkich możliwych źródeł przychodu, a jedynie wskazuje ...

Czy diety wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. G ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006 r. (data złożenia w tut. Urzędzie Skarbowym: 06.12.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.12.2006 r. (data wpływu: 27.12.2006 r.), w sprawie ud ...

Generowanie strony w 3 ms