Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drewno opałowe

dotyczy wystawiania i akceptowania faktur oraz stawki na dostawę drewna opałowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dn. 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/99-1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa p ...

dotyczy faktur VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 23.06.2004 r. (znak: PUS.II./443/111-1/2004) w zakresie stosowania przepis ...

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży drewna opałowego S4 PKWiU 02.01.14?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2005 r. (data wpływu do US Olkusz 24.01.2005 r.) uzupełnionego w dniu 09.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zak ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług jest opodatkowana dostawa drewna opałowego o symbolu PKWiU 02.01.14?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z datą 02.02.2005 r. (data wpływu do US 04.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidu ...

Czy wydanie drewna opałowego pracownikom jako deputat opałowy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2005 r. (data wpływu - 21 października 2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Strona zwraca się z zapytaniem o wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży drewna kominkowego (opałowego).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie stwierdza, że stanowisko Pana - przedstawione we wniosku z dnia 29.06.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 30.06.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż drewna opałowego rozchodowanego z wycinki drzew i krzewów - PKWiU 02.01.14-00.00?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 6 lutego 2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 3 kwietnia 2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przep ...

Strona zwraca się z zapytaniem o wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży drewna kominkowego (opałowego).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołowie stwierdza, że stanowisko Pani B.Cz. - przedstawione we wniosku z dnia 29.06.2005 r., który wpłynął do tut. urzędu skarbowego w dniu 30.06.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

1. Czy ma prawo zastosowania stawki 7% podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży odpadów z drewna liściastego z przeznaczeniem na opał.2. Czy ma prawo stosowania stawki 7% w zakresie sprzedaży trocin powstałych w procesie produkcji oraz innych odpadów z drewna liściastego z przeznaczeniem innym niż na opał.

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.08.2006 r. wraz z jego uzupełnieniem (pismo z dn. 06.09.2006r.) w spra ...

- dotyczyło zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży drewna z gospodarstwa rolnego, czy cięcie i sprzedawanie na opał drewna i gałęzi pochodzących z własnego lasu lub zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2006r. (data wpływu 16.05.2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od os ...

Generowanie strony w 278 ms