Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odczynniki chemiczne

Stawka podatku VAT na odczynniki enzymatyczna oraz odczynniki immunoenzymatyczne

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu takimi wyrobami jak odczynniki enzymatyczne , które przez Urząd Statystyczny zostały umieszczone w grupowaniu PKWiU 24.66.42.-10.90 , odczynnikami immuno-enzymatycznymi – umieszczone w grupowaniu PKWiU 24.66.42.-10.60 oraz aparatami do diagnostyki in vitro , które są wymienione w art. ...

Czy dla testów laboratoryjnych prawidłową stawką podatku jest stawka podstawowa, tj. zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. - 23%, natomiast zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2011 r. - 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imien ...

Generowanie strony w 54 ms